Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.157 - o płaceniu podatku Cesarzowi - 22:15-22

Przywódcy Żydowscy podjęli już decyzję, aby schwytać Jezusa i go zabić. Chcą jednak zrobić to rękami namiestnika - Poncjusza Piłata. W tym celu faryzeusze (ich uczniowie) i Herodianie próbują usidlić Jezusa w mowie. Stawiają niewygodne pytanie, czy Żydzi mają płacić podatek Cesarzowi, czy nie. Wydaje im się, że nie ma na to dobrej odpowiedzi, i że Jezus narazi się albo tłumowi, albo Cesarzowi. Nie biorą pod uwagę tego, że Jezus jako Bóg w ciele, ma zawsze właściwą odpowiedź w takich próbach.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.158 - o zmartwychwstaniu - 22:23-33

Nie udało się innym, próbują więc saduceusze. Zadają Jezusowi wyimaginowane pytanie dot. zmartwychwstania, chociaż w zmartwychwstanie nie wierzą. Odpowiedź Pana Jezusa pokazuje, że nie znają Pisma ani mocy Bożej. Jezus zamyka usta saduceuszom, potwierdzając jednocześnie prawdziwość i wspaniałość zmartwychwstania!


 

Studium Ew. Mateusza - cz.159 - o największym przykazaniu - 22:34-40

Na koniec pytanie zadaje jeden z faryzeuszy - znawca zakonu (uczony w Piśmie). Pytanie dotyczy tego, co jest najważniejsze w prawie Mojżeszowym. Jezus udziela mądrej odpowiedzi, zgodnej z Pismem. Co na to ów faryzeusz?

Kochać Boga i bliźniego, to również dzisiaj najważniejsze przykazania Boże. Czy zawsze je wypełniamy, jako chrześcijanie?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.160 - kim jest Chrystus - 22:41-46

Po prowokacjach przywódców Żydowskich, to Jezus teraz zadaje im pytanie. Kim jest Chrystus i czyim jest synem? To było kluczowe pytanie dla Żydów wówczas, to jest kluczowe pytanie również dzisiaj.

Jezus Chrystus - Syn Boży, Bóg Jahwe w ciele - czy wierzysz w tego prawdziwego Jezusa?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.161 - biada uczonym w Piśmie i faryzeuszom - 23:1-39, cz.1 - obserwacja ogólna

23 rozdział Ew. Mateusza to z jednej strony otwarta nagana wobec uczonych w Piśmie i faryzeuszy nieposłusznych Bogu, a z drugiej kontynuacja nauczania Jezusa na temat pokory i uniżenia. Adresatami tej nauki są w pierwszej kolejności apostołowie, lecz dzisiaj my także możemy i powinnśmy wziąć tę nauką Pana Jezusa do naszych serc i wcielać w życie.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.162 - biada uczonym w Piśmie i faryzeuszom - 23:1-7, cz.2

Katedra Mojżeszowa miała być miejscem, z którego nauczyciele żydowscy, w tym uczeni w Piśmie i faryzeusze, mieli właściwie nauczać prawa Mojżeszowego. Niestety dość często tak nie było... Dość łatwo było przywódcom żydowskim nałożyć na lud obowiązki - brzemiona nie do uniesienia. O wiele trudniej było samemu tych obowiązków przestrzegać...

Czym były filakterie i frędzle? I dlaczego były powiększane przez uczonych w piśmie i faryzeuszy? Na co zwracali oni uwagę? Na czystość wewnętrzną i posłuszeństwo Bogu, czy też na to co zewnętrzne i wywyższane przez ludzi?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.163 - biada uczonym w Piśmie i faryzeuszom - 23:8-12, cz.3

...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.164 - biada uczonym w Piśmie i faryzeuszom - 23:13-15, cz.4

...