Drukuj

Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. (I Mojż. 1:11-12)

Zgodnie ze Słowem Bożym, zapisanym chociażby w 1 rozdziale Księgi Rodzaju, Bóg stworzył rośliny i zwierzęta według ich rodzajów. I stwierdził, że to było dobre. Jednocześnie Bóg zakazał swojemu ludowi - Żydom, mieszania nawet poszczególnych gatunków roślin i zwierząt.

Nie będziesz twego bydła parzył z odrębnym gatunkiem. Twego pola nie będziesz obsiewał dwojakim gatunkiem ziarna (III Mojż. 19:19)

Od wieków ludzkość korzystała z dobrodziejstwa Bożego stworzenia. Lecz w przez ostatnie dziesięciolecia "naukowcy" zaczęli wmawiać ludziom, że to co dobre nie jest tak do końca dobre i można, a nawet trzeba to poprawić. Jeśli chodzi o rośliny, to zaczęto zmieniać je genetycznie, żeby np. uodpornić daną rośliną na szkodniki i herbicydy, czy to poprawić jej wygląd, smak lub wartości odżywcze (zobacz artykuł "Rośliny transgeniczne GMO"). Genetyczna poprawa zwierząt jest nieco mniej popularna, ale już jest wiele krów dających więcej mleka, szybciej rosnących łososi, czy też kotów z sierścią nie powodującą alergii... (zobacz artykuł "Zwierzęta trangeniczne GMO").

Czy rzeczywiście genetycznie modyfikowane organizmy są dobre i potrzebne? Czy faktycznie "naukowcy" i koncerny wprowadzające GMO robią to ze względu na dobro człowieka? Żeby zrozumieć, o co chodzi w GMO, koniecznie należy obejrzeć film dostępny na YouTube "Świat według Monsanto"

 


 

W filmie chronologicznie ukazano fakty na temat wprowadzenia GMO w USA i na świecie. Film pokazuje paskudną historię, cele i metody działania koncernu Monsanto, który obecnie kontroluje olbrzymią część rynku nasion, a którego dochód w 2004 r. wyniósł 5,4 mld dolarów...

Jak to się stało, że organizmy zmodyfikowane genetycznie zostały wprowadzone na światowy rynek bez zastosowania standardowych procedur dot. nowej żywności i praktycznie bez żadnych badań, co do ich wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt? W USA stwierdzono, że organizmy GMO są takie same lub ZASADNICZO RÓWNOWAŻNE, co tradycyjne. Już dziś wiele badań obala teorię zasadniczej równoważności, wskazując na szkodliwość spożywania organizmów GMO. Oczywiście prawdziwą skalę zniszczenia będzie można zobaczyć dopiero u kolejnych pokoleń ludzi. 

Straty, jakie już wyrządziło GMO w rolnictwie na całym świecie, są praktycznie niemożliwe do odzyskania. Pokazani w filmie rolnicy z różnych części świata, zwabieni podstępnie przez Monsanto, coraz częściej popełniają samobójstwa, nie mogąc spłacić zaciągniętych na zakup nasion kredytów. Kiedyś tradycyjne nasiona mieli swoje lub kupowali je po niższych cenach. Dzisiaj rok w rok muszą kupować opatentowane nasiona od Monsanto.

Wmówiono im, że siejąc nasiona GMO nastąpi wzrost urodzaju oraz to, że nie będą się już zmagali ze szkodnikami, czy chorobami dotykającymi uprawy. Okazało się to kłamstwem. Mnie to nie zdziwiło.

Z Biblii dowiadujemy się bowiem o konsekwencjach grzechu Adama:

A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. (I Mojż. 3:17-19)

Żaden naukowiec, ani też żadna firma, choćby nawet tak potężna jak Monsanto, nie są w stanie tego przekleństwa zmienić. Jedyne co się zmienia, to rodzaj chwastów, które się pojawiają w uprawach. Dzisiaj są to już "super chwasty", odporne nawet na super herbicyd Monsanto - Roundap.

 

Film o Monsanto przygnębia. Każdy bowiem chciałby odżywiać się zdrowo. Dzisiaj jest to już bardzo utrudnione, a za kilka lat okaże się niemożliwe. Ja nie mam nadziei na to, że ten stan się zmieni. Raczej w kwestii żywności będzie coraz gorzej i zanim się obejrzymy, zostaniemy zamknięci w wielkim światowym obozie, całkowicie skazani na żywności GMO (lub jeszcze gorszą) i uzależnieni od korporacji, takich jak Monsanto. Czytam w Biblii jednak takie słowa, jakie Pan Jezus wypowiedział do swoich uczniów:

Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? (...) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (Ew. Mat. 6:25;31-33)

Tak, życie człowieka to coś więcej niż zwykły pokarm. Człowiek wierzący nie traci nadziei, nawet w obliczu tak strasznej przyszłości, jaką może zaserwować ludziom Monsanto. Człowiek wierzący skupia się na Królestwie Bożym, wiedząc o tym, że we wszystko, co mu jest potrzebne do życia, jest przez swojego Pana w stosownym czasie zaopatrywany. Człowiek wierzący czeka na życie wieczne z Jezusem Chrystusem, najpierw w tysiącletnim królestwie, a potem na nowej ziemi i nowym niebie (zobacz oddzielny artykuł na ten temat).

Uczeń Jezusa Chrystusa nie boi się tych, którzy mogą zabić jego ciało, choćby powolnie przez złą żywność GMO. Wierzący w Jezusa mają bojaźń jedynie przed Bogiem:

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie! Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam: Tego się bójcie! (Ew. Łuk. 12:4-5)

 

Jak jest twoja nadzieja? Czy jesteś skazany wyłącznie na świat według Monsanto? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz żył z Nim wiecznie w świecie bez łez, smutku, śmierci i GMO :).

 

Dodatkowo, polecam do przeczytania artykuł ze strony Tiqva, pt. "GMO - fakty".

Warto zapoznać się też z sytuacją dot. GMO w Polsce - np. na stronie Polska wolna od GMO

Fakt "z ostatniej chwili" - Senat nie zaproponował poprawek do nowelizacji ustawy o paszach (link). A to oznacza, że w Polsce ponownie przedłużono możliwość karmienia zwierząt paszami GMO o 4 lata - do 2016 r.