Drukuj
Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. W maju 2008 r. całkowicie zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi - Bogu Jahwe w ciele. Wierzymy, że jest On jedyną drogą KU ZBAWIENIU. Bóg w swej łasce zrodził nas wtedy na nowo, dając Ducha Świętego do wnętrza. Tutaj możesz przeczytać i posłuchać świadectw naszego nowego narodzenia - Kasia, Rafał.
 
Chrzest wodny na wyznanie naszej wiary przyjeliśmy w zborze baptystycznym w Białymstoku - 26 października 2008 r.
Jesteśmy małżeństwem od 2000 r. Mamy 2 dzieci - syna i córkę. Od dzieciństwa chodziliśmy do Kościoła Katolickiego, jednak nie znaliśmy Boga, który był dla nas bardzo odległy. Przez ostatnie lata nie czuliśmy już potrzeby bycia na mszach, zdarzało się to sporadycznie: podczas ślubów, chrztów, czy świąt.
 
Teraz, gdy już wiemy, że bycie zbawionym nie zależy od tego kim jesteśmy, gdzie się urodziliśmy, ani od tego gdzie jesteśmy zapisani (do jakiego kościoła) jesteśmy wreszcie wolni.

Mając wybór - wybraliśmy Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i zmartwychwstał. Chcemy iść przez życie właśnie z Nim. Zostawiliśmy za sobą nasze stare życie. Zaczęliśmy żyć od nowa. Modlimy się, aby Duch Święty kierował naszym życiem. Chcemy wypełniać wolę Boga i być jego narzędziem tu na ziemi. Chcemy wydawać dobre owoce i być świadectwem wielkości Jezusa Chrystusa.

Biblia jest dla nas nieomylnym Słowem Bożym i punktem odniesienia we wszystkim. Dzięki Biblii dowiedzieliśmy się, że wiara w Jezusa Chrystusa, wiara w jego śmierć za nasze grzechy, wyznanie tych grzechów oraz przede wszystkim nasza ufność Synowi Bożemu prowadzą do zbawienia i życia wiecznego. Dzisiaj wiemy, że zbawienie można otrzymać tylko z łaski Bożej - nie można sobie na nie w żaden sposób zasłużyć.

W naszym życiu i na naszej stronie konfrontujemy wszystko z czym się stykamy z Biblią, która jest dla nas jedynym źródłem prawdy. 
 
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. (2 List do Tymoteusza 3:13-17)
 

Postanowiliśmy stworzyć stronę www.kuzbawieniu.pl, bo czujemy, że potrafimy to zrobić i że to jest bardzo dobra droga do dotarcia z ewangelią do naszych przyjaciół i znajomych. Chcemy szerzyć Słowo Boże i pokazać prawdziwą i jedyną drogę ku zbawieniu, którą jest wiara i zaufanie Jezusowi Chrystusowi.

Czy tworzenie tej strony jest tym, czego chce dla nas Bóg? Wierzymy, że tak. Modlimy się o to, aby Duch Święty wskazywał nam właściwą drogę. Drogę, dzięki której będziemy mogli wydawać dobre owoce. Rezultaty zostawiamy Bogu, one nie zależą od nas. Natomiast każda osoba, która dzięki tej stronie, a właściwie dzięki Słowom Bożym, zechce tak jak my zaufać Chrystusowi i zmienić swoje życie, będzie świadectwem dobrego owocu i zachętą do kontynuowania ewangelizacji w ten właśnie sposób.

A wszystko to czynimy dla chwały Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
 

Dopisek z 22 marca 2013 r.

Obecnie nie jesteśmy członkami żadnego zorganizowanego zboru (kościoła). Należymy wyłącznie do Kościoła Jezusa Chrystusa - Jego Oblubienicy, częścią którego staliśmy się w chwili nowego narodzenia w maju 2008 r. Byliśmy kiedyś (przez około 2 lata) członkami zboru baptystycznego "Ku Zbawieniu" w Białymstoku, jednakże głównie z powodu zaangażowania zboru w działania ekumeniczne, jego członkami już nie jesteśmy. Obecnie mamy społeczność braci i sióstr w Chrystusie, a spotykamy się po domach. Nie jest to jednak żaden założony zbór w sensie organizacji. Nie dążymy również do utworzenia jakiejkolwiek organizacji. Słowo Boże nas przekonuje, że nie jest to potrzebne (listy członków zboru, rejestracja itd.), aby tworzyć biblijną społeczność wierzących. Staramy się po prostu trzymać Pisma.