Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium Dziejów Apostolskich.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.12 - uzdrowienie chromego od urodzenia - 3:1-16

Tematy lekcji: cud uzdrowienia w imię Jezusa; Piotr głosi Ewangelię; Jezus Chrystus Bogiem Jahwe, który przyszedł w ciele; wywyższenie Izraela w 1000-letnie Królestwie Bożym.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.13 - uzdrowienie chromego od urodzenia - 3:17-26

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.14 - Piotr i Jan przed Radą - 4:1-22

Tematy lekcji: uwięzienie Piotra i Jana przez przywódców; nawrócenie kolejnych 5000 mężczyzn z Izraela; przesłuchanie apostołów; Piotr ponownie głosi Ewangelię o Jezusie; bardziej trzeba słuchać Boga, niż ludzi.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.15 - powrót Piotra i Jana do wierzących - 4:23-37

Tematy lekcji: wierzący proszą Boga o odwagę głoszenia Ewangelii pomimo prześladowań; wspólnota materialna i duchowa Kościoła; bezpieczeństwo a posłuszeństwo Bogu; szczerość przed Bogiem.


 

Studium Dziejów Apostolskich - cz.16 - Ananiasz i Safira - 5:1-11

Tematy lekcji: próba oszustwa Ananiasza i Safiry zakończona odebraniem im życia przez Boga; Bóg jest Wszechwiedzący; Bóg jest dawcą życia i śmierci; bojaźń Boża w zgromadzeniu Świętych i poza nim.