Gorąco zachęcamy do słuchania naszego studium Ewangelii Mateusza. Postaramy się na bieżąco umieszczać kolejne lekcje na naszej stronie, nie zapominając o zaległych lekcjach ze studium księgi Joba :)

Ewangelia Mateusza jest tak samo ważna jak pozostałe Ewangelie. Jednocześnie jest wyjątkowa, ze względu chociażby na ilość odniesień do proroctw biblijnych, czy też ilości zawartych w niej nauczań Pana Jezusa w podobieństwach. Wierzymy, że czas studiowania tej księgi nie będzie stracony, lecz bardzo pożyteczny i budujący.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.1 - tekst rozdziałów od 1 do 14

Jak mamy to w zwyczaju studium rozpoczęliśmy od przeczytania całej Ew. Mateusza. Jest rzeczą bardzo ważną, aby przed rozpoczęciem rozważania poszczególnych rozdziałów zapoznać się z całym tekstem, od pierwszego do ostatniego rozdziału.

Studium Ew. Mateusza - cz.2 - tekst rozdziałów od 15 do 28


 

Studium Ew. Mateusza - cz.3 - autor

Kto jest autorem Ew. Mateusza? Pytanie wydaje się niezasadne, jednak jak się przekonaliśmy, odpowiedź nie jest tak jednoznaczna, jak można by się tego spodziewać.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.4 - adresaci i podział księgi

Żydzi czy poganie? A może jedni i drudzy? Kto jest adresatem Ew. Mateusza? W tej części studium dokonujemy także podziału księgi na części, co powinno być pomocne przy kolejnych lekcjach.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.5 - Jezus synem Abrahamowym - werset 1:1

Ew. Mateusza rozpoczyna się rodowodem Jezusa Chrystusa. Jednak pierwszy werset dostarcza nam informacji, iż jest to "Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego". Podczas tej i kolejnej lekcji omawiamy co to znaczy w przypadku Pana Jezusa, który jest Mesjaszem.

Przepraszamy za nienajlepszą jakość dźwięku tej części.

Studium Ew. Mateusza - cz.6 - Jezus synem Dawidowym - werset 1:1


 

Studium Ew. Mateusza - cz.7 - Rodowód Pana Jezusa Chrystusa - wersety 1:1-1:17 - cz.1

W Piśmie Świętym znajdujemy dwa rodowody Pana Jezusa. Jeden zapisany jest w Ew. Mateusza, drugi w Ew. Łukasza. Czy są to te same rodowody, np. ze strony Józefa, przybranego ojca Jezusa, czy też jeden jest rodowodem po linii Józefa, a drugi Marii, matki Jezusa? O tym i innych bardzo ważnych kwestiach dot. rodowodu Pana Jezusa mówimy podczas tej i kolejnej lekcji studium.

Studium Ew. Mateusza - cz.8 - Rodowód Pana Jezusa Chrystusa - wersety 1:1-1:17 - cz.2