Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.9 - Narodzenie Pana Jezusa - wersety 1:18-25

A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak...

W Ew. Mateusza mamy podaną relację dot. narodzenia Pana z perspektywy Józefa, przybranego ojca Jezusa. Podczas studium nie zapominamy jednak o posłusznej Marii, zestawiając Ew. Mateusza z odpowiednim fragmentem Ew. Łukasza. W tej całości odnajdujemy budujący, cudowny Boży plan przyjścia Syna Bożego na świat, gdzie pokornymi, posłusznymi i użytecznymi Bogu okazują się Maria i Józef.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.10 - Mędrcy ze wschodu - wersety 2:1-2

Do Jerozolimy przybywają mędrcy ze wschodu, którzy chcą oddać pokłon nowo narodzonemu królowi żydowskiemu. Przyglądamy się im bliżej, analizując ich drogę i powody przyjścia do Jerozolimy. Podczas tej lekcji patrzymy również na Ew. Łukasza i próbujemy chronologicznie ułożyć wszystkie wydarzenia związane z pierwszymi miesiącami życia Pana Jezusa.

Czy możliwym jest, aby pastuszkowie znani z Ew. Łukasza spotkali się z mędrcami w jednym miejscu przy Panu Jezusie, co próbują nam nieraz przedstawić ci, którzy projektują stajenki bożonarodzeniowe? Na to i podobne pytania zaczynamy odpowiadać podczas tej lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.11 - Mędrcy ze wschodu - wersety 2:3-12

Kontynuujemy temat mędrców, którzy przybyli najpierw do Jerozolimy, a potem do Betlejem. Podczas lekcji patrzymy na zachowanie mędrców, Heroda, arcykapłanów i mieszkańców Jerozolimy. Zauważyliśmy, że Mesjasz już na początku swego wcielenia miał wrogów, którzy chcieli go zabić. Jednak Bóg doskonale zatroszczył się o bezpieczeństwo swego Syna.

Przeanalizowaliśmy także kolejne wypełnione proroctwo, dot. miejsca narodzenia Pana. A w kontekście darów przekazanych Jezusowi przez mędrców, rozważyliśmy m. in. temat palenia kadzideł. Na koniec zadaliśmy sobie pytanie: czy tak samo czekamy na kolejne przyjście Pana, jak mędrcy byli zdeterminowani do zobaczenia i do oddania Jezusowi pokłonu?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.12 - Ucieczka do Egiptu - wersety 2:13-23

Józef wraz z Marią i Jezusem muszą uciekać do Egiptu, gdyż Herod chce zabić Mesjasza. Przypadek? Nie, gdyż w ten sposób wypełniło się kolejne proroctwo, dot. wezwania przez Boga swego syna z Egiptu. Podczas tej lekcji omawiamy jeszcze 2 inne proroctwa.

Widzimy w tym fragmencie wyraźnie, jak Syn Boży utożsamiany jest ze swoim ludem - Izraelem. Widzimy też jak Bóg realizuje suwerennie swoje doskonałe plany, bez względu na złych i przeciwnych temu ludzi, jak Herod.

Po raz kolejny jesteśmy pod wrażeniem posłuszeństwa Józefa i Marii okazanego Bogu. Zadajemy też sobie pytanie, czy my także jesteśmy posłuszni Bogu i czy wierzymy, że to Bóg najlepiej wie, co jest dla nas dobre.