Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.13 - Jan Chrzciciel - 3 rozdział, cz.1

Rozpoczęliśmy kolejny temat zawarty w Ew. Mateusza, gdy pojawia się Jan Chrzciciel, który zanurzając grzeszników w wodzie przygotowuje drogę Mesjaszowi. Podczas tej lekcji patrzymy na wszystkie 4 Ewangelie i próbujemy chronologicznie poukładać wydarzenia towarzyszące służbie Jana.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.14 - Jan Chrzciciel - 3 rozdział, cz.2

Podczas tej lekcji omawiamy wersety od 1 do 10 rozdziału 3 Ew. Mateusza. Rozważamy szczegółowo służbę Jana Chrzciciela. Poruszamy aspekty chrztu (zanurzenia), jak też Królestwa Niebios.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.15 - Jan Chrzciciel i chrzest Pana Jezusa - 3 rozdział, cz.3

Tą lekcją kończymy rozważanie 3 rozdziału Ew. Mateusza. Szczegółowo przyglądamy się zanurzeniu w wodzie Pana Jezusa przez Jana, co wówczas "wypełniło wszelką sprawiedliwość". Rozważając to miejsce widzimy, jak uobecniają się tam wszystkie osoby trójjedynego Boga - Ojciec, Syn i Duch.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.16 - Kuszenie Pana Jezusa - 4:1-11

Pan Jezus prowadzony przez Ducha udaje się na pustynię, aby być tam kuszonym przez diabła. W jaki sposób diabeł chce wymusić na Panu Jezusie nieposłuszeństwo wobec Ojca? Jak Pan Jezus na to odpowiada? Bardzo ciekawa lekcja, mająca przełożenie również na nasze chrześcijańskie życie.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.17 - Początek służby Pana Jezusa - 4:12-25

Pan Jezus opuszcza pustynię judzką i wraca do Galilei. Tam wzywa lud do upamiętania i głosi Królestwo Boże. Powołuje też pierwszych uczniów - Apostołów. Boża światłość dociera do Żydów, dociera też do pogan.