Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.18 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.1 - ogólny zarys

Pan Jezus udaje się na górę, skąd naucza pierwszych uczniów i tłumy ludzi, które się gromadziły wokół Jezusa. Rozdziały od 5 do 7 Ew. Mateusza nazywane są zazwyczaj "Kazaniem na górze". Podczas tej lekcji staramy się zobaczyć ogólny zarys tego bardzo ważnego nauczania Pana Jezusa.

Do kogo mówi Mesjasz? Kto powinien odebrać z tego naukę? Jakie wnioski z tej nauki możemy wyciągnąć dzisiaj? Na te i inne pytania będziemy sobie odpowiadać podczas tej i kolejnych lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.19 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.2 - błogosławieństwa

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios."

Co oznacza to i pozostałe błogosławieństwa, wypowiedziane przez Pana Jezusa, zapisane w 5 rozdziale Ew. Mateusza? Podczas tej lekcji próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, rozpatrując tę naukę Pana w świetle najpierw Starego, a później Nowego Testamentu. Już widzimy wyraźnie, jak ważna jest postawa ludzi względem Boga.

"Ubodzy w duchu" można też przetłumaczyć jako "świadomi swej nędzy" (zob. przekład Nowego Przymierza). I jest to dość trafne tłumaczenie, oddające sens słów Pana Jezusa.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.20 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.3 - błogosławieństwa c.d.

"Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. (...) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami."

Podczas tej lekcji rozważamy kolejne słowa Pana Jezusa, które dotyczą sprawiedliwości. I to nie byle jakiej sprawiedliwości, ale takiej, która nierozerwalnie jest związana z Bogiem i posłuszeństwem Stwórcy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.21 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.4 - błogosławieństwa c.d.

Podczas tej lekcji kończymy... poprzednią lecję :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.22 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.5 - błogosławieństwa zakończenie

"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Podczas tej lekcji rozważamy ww. trzy błogosławieństwa i tym samym kończymy tę część "Kazania na górze". Wyciągamy wnioski. Stawiamy też pytania na zastosowanie w naszym życiu.