Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.23 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.6 - sól i światłość

Wy jesteście solą ziemi... Wy jesteście światłością świata...

Jakie znaczenie miały te słowa Pana Jezusa dla słuchających go Żydów? Jakie znaczenie mają dzisiaj dla uczniów Pana Jezusa, z Żydów i pogan?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.24 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.7 - zakon Mojżeszowy

Pan Jezus powiedział: "Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić."

Podczas tej lekcji omawiamy temat prawa Mojżeszowego w kontekście przyjścia Pana Jezusa oraz Starego i Nowego Przymierza. Jakie znaczenie i cel miał zakon Mojżeszowy? Kogo obowiązywał? Czy nadal obowiązuje? Jak my wierzący z pogan mamy patrzeć na to prawo? O tym wszystkim mówimy podczas tej bardzo ciekawej lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.25 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.8 - nie zabijaj

"Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam..."

Co takiego powiada Pan Jezus w kwestii zabijania (mordowania)? Czy przeciwstawia się prawu Mojżeszowemu albo coś do niego dodaje? Czy też raczej zwraca uwagę na istotę zakonu, jego kompletność i właściwy sens?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.26 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.9 - nie cudzołóż

"Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim."

Podczas tej lekcji omawiamy temat cudzołóstwa. Pan Jezus naucza, że zachodzi ono już w myślach i sercu. Czy tak nauczali faryzeusze i uczeni w Piśmie? 


 

Studium Ew. Mateusza - cz.27 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.10 - nie przysięgaj

"A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali (...) Niechaj mowa wasza będzie: tak - tak, nie - nie (...)"

Co prawo Mojżeszowe mówiło o przysięganiu? Co o przysięganiu mówili uczeni w Piśmie i faryzeusze? Czy Pan Jezus podzielał ich wykładnię? Podczas tej lekcji staramy się odpowiedzieć na te pytania, a także na pytanie, czy można przysięgać będąc pod nowym przymierzem z Panem.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.28 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.11 - nie mścij się

"Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. A Ja wam powiadam..."

"Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam..."

Oko za oko, ząb za ząb. Słowa niezwykle często używane w świecie. O tych słowach często też mówi się w Kościele. Są one częścią prawa Mojżeszowego. Czy są właściwie interpretowane?

Czy prawo Mojżeszowe nakazywało nienawidzenie nieprzyjaciół?

Podczas tej lekcji i dwóch kolejnych rozważamy temat zakazu mszczenia się oraz nakaz miłowania nieprzyjaciół. Wszystko w świetle Starego, a następnie Nowego Testamentu.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.29 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.12 - nie mścij się


 

Studium Ew. Mateusza - cz.30 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.13 - nie mścij się