Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.31 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.14 - jałmużna

W 5 rozdziale Ew. Mateusza, pierwszej części "Kazania na górze", Pan Jezus wykazał fałszywość nauk faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy nie nauczali zgodnie z Prawem Mojżeszowym. Jednocześnie Mesjasz podał prawdziwą wykładnię kliku aspektów zakonu.

W 6 rozdziale widzimy, jak Pan Jezus odnosi się do konkretnych uczynków obłudników. Kim są ci obłudnicy? Jakie rzeczy robią i dlaczego? Chcą mieć zapłatę u Boga, czy u ludzi? Podczas tej lekcji skupiamy się na dawaniu jałmużny.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.32 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.15 - modlitwa (małe studium)

Modlitwa. Niezwykle ważna, zarówno przed śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa, jak też w ramach Nowego Przymierza.

Czy każda modlitwa podoba się Bogu? Jak modlili się obłudnicy, a jak mieli się modlić ludzie chcący podobać się Bogu? Podczas tej lekcji rozważamy fragmenty Pisma ze Starego Testamentu, mówiące o modlitwie.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.33 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.16 - modlitwa (małe studium)

Ciąg dalszy rozważania na temat modlitwy, w świetle 6 rozdziału Ew. Mateusza. Analizujemy podczas tego spotkania te miejsca Pisma, które opisują modlitwy Pana Jezusa.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.34 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.17 - modlitwa (małe studium)

Podczas tej lekcji rozważamy fragmenty NT na temat modlitwy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.35 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.18 - modlitwa (małe studium)

Ciąg dalszy analizy fragmentów NT na temat modlitwy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.36 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.19 - modlitwa (małe studium)

Zakończenie rozważania fragmentów NT na temat modlitwy, wraz z wnioskami i zastosowaniem.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.37 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.20 - modlitwa "Ojcze nasz"

Rozważanie dot. tak zwanej modlitwy "Ojcze nasz". Do czego odnoszą się słowa tej modlitwy, wypowiedziane przez Pana Jezusa? Do starego, czy nowego przymierza? Jakie znaczenie mają poszczególne elementy tej modlitwy? Czy jest ona jakąś regułką, która powinna być "odmawiana" przez uczniów Pana Jezusa?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.38 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.21 - modlitwa "Ojcze nasz"

Zakończenie rozważania na temat modlitwy "Ojcze nasz", wraz z wnioskami i zastosowaniem.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.39 - Kazanie na górze - rozdziały 5-7, cz.22 - post

Post - to taki temat biblijny, który rzadko kiedy jest właściwie rozumiany. Podczas tej lekcji rozważamy temat postu w skrócie, pod kątem słów Pana Jezusa. Szerzej temat postu omawiamy na odzielnym studium, którego można posłuchać tutaj.