Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.50 - rozdział 8, wersety 1-4, uzdrowienie trędowatego

Po "Kazaniu na górze", gdzie Pan Jezus nauczał, od 8 rozdziału Ew. Mateusza czytamy o czynach Pana Jezusa. Przyjście Mesjasza, zgodnie z proroctwami biblijnymi, miało być widoczne m. in. poprzez dokonywane przez niego niespotykane dzieła. I tak faktycznie było. Pan Jezus dokonywał wielu cudów, których Izrael nie widział.

Pierwszym z takich cudów opisanym w Ew. Mateusza jest uzdrowienie trędowatego Żyda, który przyszedł do Jezusa wierząc, że ten ma moc, aby go oczyścić. Jakie znaczenie miał ten cud? Jak musieli zareagować na to kapłani, faryzeusze i uczeni w Piśmie? O tym wszystkim mówimy podczas tej bardzo ciekawej lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.51 - rozdział 8, wersety 5-13, uzdrowienie sługi setnika

Pan Jezus dokonuje kolejnego cudu. Tym razem nie kładzie rąk na chorego, ale uzdrawia wypowiedzianym Słowem. Wiara setnika, którego sługa chorował, była wielka. Pan Jezus to zauważył.

Jaka jest twoja wiara? Czy wierzysz, że Pan Jezus i dzisiaj może pomóc w twoich problemach, cierpieniach, chorobach, jeśli tylko taka jest Jego wola? Czy też szukasz rozwiązań u innych ludzi, niecierpliwiąc się, że Bóg nie odpowiada na twoje wołanie tak szybko, jak byś chciał?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.52 - rozdział 8, wersety 14-17, kolejne uzdrowienia i proroctwo Izajasza

Pan Jezus uzdrawia teściową Piotra z gorączki. Wypędza także demony z ludzi opętanych i uzdrawia wszystkich, których do niego przyprowadzono. A to wszystko po to, "aby sie wypełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka".

Bardzo ciekawa lekcja, podczas której omawiamy też fałszywą naukę dot. ewangelii sukcesu, w tym pełnego zdrowia.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.53 - rozdział 8, wersety 18-22, cena uczniostwa, cz.1

Za Panem Jezusem chciał pójść niejeden Żyd. Jednak cena, jaką trzeba było ponieść za bycie uczniem Jezusa nie wszystkim się podobała. Mesjasz obiecywał światło i prawdę, lecz nie dobrobyt i brak problemów...

Tak jak wtedy, tak i teraz można pójść za Panem Jezusem i stać się jego uczniem. Dzisiaj co prawda nie widzimy Jezusa fizycznie, ale możemy w niego uwierzyć i w ten sposób stać się dzieckiem Bożym i uczniem Pana. Czy jesteś gotowy do zapłacenia ceny uczniostwa, którą są nieraz szyderstwa, cierpienia, a nawet śmierć? Szukaj tego co w górze, rezygnując z tego, co na ziemi, aby mieć żywot wieczny!


 

Studium Ew. Mateusza - cz.54 - rozdział 8, wersety 18-22, cena uczniostwa, cz.2

Podczas tej lekcji kontynuujemy temat uczniostwa, tym razem w świetle Dziejów Apostolskich i listów zawartych w Nowym Testamencie.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.55 - rozdział 8, wersety 23-27, Jezus ucisza burzę

"Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?"

Jezus spał w łodzi, gdyż był i jest w 100% człowiekiem. Jezus swoim słowem uciszył wicher i morze, gdyż był i jest w 100% Bogiem. Ciekawa lekcja na temat ufania Mesjaszowi.