Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.56 - rozdział 8, wersety 28-34, Jezus wypędza demony

Jezus nie został rozpoznany jako Syn Boży przez większość Izraelitów, za to demony rozpoznawały Jezusa już z daleka. Wiedziały kim jest i jaką ma moc. I co ciekawe, były Jezusowi posłuszne.

Podczas tej lekcji obserwujemy tekst z Ew. Mateusza, Marka i Łukasza na temat wypędzenia przez Jezusa legionu demonów z 2 opętanych ludzi. Podczas kolejnych lekcji będziemy mówić na temat opętania, w świetle Pism Starego i Nowego Testamentu.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.57 - opętanie przez demony - małe studium cz.1

Demony - kim są? Czy w ogóle istnieją? Czy mogą opętać człowieka? Czy można je wygonić? Ile mają wspólnego z szatanem? Czy Bóg ma nad nimi kontrolę? Rozpoczynamy mini studium na ten temat, pobudzeni do tego podczas studium Ew. Mateusza.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.58 - opętanie przez demony - małe studium cz.2

Ciąg dalszy studium na temat demonów i opętania. Patrzymy na stosowne fragmenty ST, jak też poszczególnych Ewangelii. Wyjaśnienia tego, kim jest Belzebub i demony udziela nam sam Pan Jezus w swoim Słowie.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.59 - opętanie przez demony - małe studium cz.3

Kolejna lekcja o duchach nieczystych. Rozważamy pozostałe miejsca Pisma, mówiące o demonach i opętaniu, zawarte w 4 Ewangeliach.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.60 - opętanie przez demony - małe studium cz.4

Dokończenie poprzedniej lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.61 - opętanie przez demony - małe studium cz.5

Podczas tej lekcji w rozważaniu o demonach przechodzimy do Dziejów Apostolskich.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.62 - opętanie przez demony - małe studium cz.6

Co na temat złych duchów i opętania znajdujemy w Listach Apostolskich? O tym mówimy w części 6 "małego" studium :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.63 - opętanie przez demony - małe studium cz.7 - podsumowanie

Lekcja podsumowująca cały poruszony temat. Odpowiadamy także na postawione wcześniej pytania oraz wskazujemy na fałszywe nauczanie o opętaniu i niebiblijne praktyki egzorcyzmów.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.64 - rozdział 8, wersety 28-34, Jezus wypędza demony, cz.2

Wracamy do punktu wyjścia rozważania na temat demonów i dokonujemy podsumowania lekcji z Ew. Mateusza z 8 rozdziału, gdy Pan Jezus wygonił demony z 2 opętanych ludzi.

Jednak na początku lekcji ponownie analizujemy fragment z 13 rozdziału Ew. Łukasza, dot. uzdrowienia kobiety zgiętej w pół.