Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.65 - rozdział 9, wersety 1-8, Jezus odpuszcza grzechy

Jezus z Nazaretu, ku oburzeniu faryzeuszy i uczonych w Piśmie, odpuścił grzechy sparaliżowanemu człowiekowi. "Kim jest ten, który mówi bluźnierstwa? Kto może przebaczać grzechy oprócz samego Boga?" - myśleli w sercach swoich... Gdyby dostrzegli, że Jezus jest Synem Bożym, że sam Bóg przyszedł w ciele, wówczas nie oskarżaliby Jezusa o bluźnierstwo...

Bardzo ciekawa lekcja na temat Boskości Jezusa Chrystusa, widocznej w Jego dziełach.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.66 - rozdział 9, wersety 9-13, Jezus, Mateusz i celnicy

Pan Jezus spotyka Lewiego, zwanego też Mateuszem. Wzywa, aby Lewi poszedł za nim. Mateusz jest w 100% posłuszny temu wezwaniu. Z radości urządza wielką ucztę Jezusowi, gdzie oprócz Jezusa i uczniów znajdują się także przy stole inni celnicy i grzesznicy.

Jak na to patrzą faryzeusze? Dlaczego są oburzeni tym, co widzą? Kto jest w tym fragmencie chorym, potrzebującym lekarza, a kto uważa się za sprawiedliwego? Bardzo ciekawa lekcja, pokazująca wagę pokory i świadomości swojej grzeszności wśród tych, którzy chcą być zbawieni.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.67 - rozdział 9, wersety 14-17, sprawa postu i Oblubieniec

Nie tylko faryzusze byli oburzeni postawą Pana Jezusa i jego uczniów względem celników i grzeszników. Dołączyli do nich także uczniowie Jana oraz uczniowie faryzeuszy, którzy dziwili się temu, że uczniowie Jezusa nie poszczą. Pan Jezus wskazał tutaj na siebie jako Oblubieńca i na radość, jaka powinnna towarzyszyć temu, że Oblubieniec jest wśród ludzi.

Podczas tej lekcji omawiamy bardzo ciekawe miejsce Pisma mówiące o starej szacie i nowej łacie oraz młodym winie i starych bukłakach. Jak należy interpretować to podobieństwo wypowiedziane przez Jezusa? Czy trzeba szukać tutaj jakiegoś ukrytego znaczenia, czy też patrzeć na te wersety w najbliższym kontekście?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.68 - rozdział 9, wersety 18-26, Jezus wskrzesza córkę Jaira

Wieści o Jezusie i Jego czynach rozchodziły się po okolicznych krainach, tak że wokół Jezusa gromadził się nieraz tłum ludzi. Nawet niektórzy przywódcy żydowscy przychodzili z prośbami do Jezusa. Tak uczynił Jair, którego córka chorowała i umarła. Mało kto wierzył, że po  śmierci człowieka można mu jeszcze pomóc. Jednak dla Jezusa, który był i jest Bogiem, nie był to problem. Nakazał Jairowi zachowanie ufności i ostatecznie wskrzesił z martwych jego córkę. Cudowne wydarzenie i lekcja dla nas dzisiaj, aby nigdy nie tracić wiary!


 

Studium Ew. Mateusza - cz.69 - rozdział 9, wersety 18-26, Jezus uzdrawia kobietę z krwotokiem

Zanim Jezus wskrzesił z martwych córkę Jaira, uzdrowił kobietę z krwotokiem, która dotknęła Jego szaty. Ciekawe wydarzenie, kolejny cud, kolejny dowód na Boskość Pana Jezusa.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.70 - rozdział 9, wersety 27-31, Jezus uzdrawia dwóch ślepych

Wielu widziało cuda dokonywane przez Jezusa. Widzieli je faryzeusze i uczeni w Piśmie. Jednak to dwaj ślepi wołają za Jezusem "Synu Dawida"! Choć nie mogli widzieć żadnego cudu, uznali Jezusa z Nazaretu za Mesjasza. Jezus ich uzdrowił, przywracając im wzrok. Jednak ważniejsze było to, że ich "wzrok duchowy" był wyostrzony, pomimo fizycznej ślepoty.

A jak jest z twoim wzrokiem?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.71 - rozdział 9, wersety 31-38, Jezus wygania demona z człowieka niemego

Podczas tej lekcji dokonujemy małego podsumowania cudów, jakich dokonał Pan Jezus po "Kazaniu na górze". Przyglądamy się też kolejnemu niesamowitemu wydarzeniu, jakim było wypędzenie demona z człowieka niemego. 

Na koniec lekcji rozważamy końcowe wersety 9 rozdziału, które są wstępem do rozdziału 10, gdzie czytamy o rozesłaniu 12 uczniów przez Pana Jezusa.