Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości przepraszamy.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.85 - wysłanie 12 apostołów, rozdział 10, cz.1

Pan Jezus posyła swoich 12 uczniów, aby ci w miastach i wioskach głosili Królestwo Boże, wśród znaków i cudów. Jakie dostają polecenia? Czy są posłuszni Panu Jezusowi? Jakie wnioski z ich misji powinniśmy wyciągnąć? Jakie zastosowanie płynie dla nas dzisiaj z tej części służby Pana Jezusa i apostołów?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.86 - wysłanie 12 apostołów, rozdział 10, cz.2

"Oto ja was posyłam jak owce między wilki" - kontynuujemy rozważanie nauki i poleceń Pana Jezusa, jakie zostały udzielone jego uczniom przed ich wysłaniem z głoszeniem ewangelii o Królestwie Bożym.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.87 - wysłanie 12 apostołów, rozdział 10, cz.3

"Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz."

Pan Jezus jest Księciem Pokoju (Izajasza 9:6). Czy zatem mamy tu jakąś sprzeczność? Dlaczego Książę Pokoju nie przyniósł 2000 lat temu pokoju na ziemię, ale miecz? Jak to rozumieć?