Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.91 - pytanie Jana, rozdział 11, cz.1

Rozpoczynamy rozważanie 11 rozdziału Ew. Mateusza. A tutaj pojawia nam się pytanie Jana Chrzciciela, przekazane Jezusowi za pośrednictwem uczniów Jana: "Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego?".

Czy Jan będąc w więzieniu zwątpił i ma wątpliwości co do osoby Pana Jezusa, którego sam wcześniej zapowiadał jako Mesjasza? Czy też to pytanie zadane jest z innego powodu? Postaramy się udzielić odpowiedzi zgodnych z Pismem podczas tej i dwóch kolejnych lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.92 - pytanie Jana, rozdział 11, cz.2

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji, w tym świadectwo Pana Jezusa o Janie.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.93 - pytanie Jana, rozdział 11, cz.3

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji, w tym Jan Chrzciciel jako Eliasz.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.94 - Jezus grozi miastom, rozdział 11:20-24

Wielu mówi dzisiaj, że widoczne cuda (uzdrowienia, wyganianie demonów) gwarantują wiarę i nawrócenia ludzi. Czy jednak jest to prawda? Rozważamy ten temat na przykładzie miast galilejskich, w tym Kafarnaum, gdzie Jezus dokonał wielu cudów.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.95 - Jezus Synem Ojca, rozdział 11:25-27

Podczas tej lekcji rozważamy, czym jest mądrość Boża, a czym światowa. Jak można było rozpoznać Mesjasza? Mówimy też o doskonałej jedności pomiędzy Ojcem i Synem Bożym, co będziemy kontynuować jeszcze podczas kolejnej lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.96 - Jarzmo Jezusa, rozdział 11:28-30

"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz."

Wiele kazań powiedziano na ten temat. Czy jednak wszystkie były osadzone w kontekście słów Pana Jezusa? To, że Pan Jezus zwraca się tutaj do Żydów, obciążonych wieloma dodatkami do prawa Mojżeszowego, jest kwestią kluczową do właściwego zrozumienia tego miejsca.