Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.107 - Królestwo Boże w podobieństwach, 13 rozdział, cz.1

Po dużo znaczącej rozmowie Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie (12 rozdział Ew. Mateusza), Pan Jezus ponownie zaczyna przemawiać do tłumów. Jednak nie czyni tego otwarcie, jak choćby w "Kazaniu na górze". Mówi do nich w podobieństwach. Dlaczego?

Rozważanie 13 rozdziału Ew. Mateusza rozpoczynamy od ogólnej obserwacji. W kolejnych lekcjach przejdziemy do szczegółów.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.108 - Królestwo Boże w podobieństwach, 13 rozdział, cz.2

Podczas tej lekcji omawiamy przyczyny, dla których Jezus zaczął mówić do ludu w podobieństwach. Mocno skupiamy się na proroctwie Izajasza. Odpowiadamy na pytanie, czy to Bóg zatwardzał serca nieposłusznych Żydów tak, że nie mieli możliwości uwierzyć, czy też to Żydzi najpierw okazywali nieposłuszeństwo, skutkujące później zatwardzeniem ich serc?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.109 - Królestwo Boże w podobieństwach, 13 rozdział, cz.3

Podczas tej i kolejnych lekcji omawiamy poszczególne podobieństwa. Zastanawiamy się nad aspektami Królestwa Bożego wyrażonymi przez Pana Jezusa w przypowieściach. Odnajdujemy odpowiedż na ważne pytanie, czy w tych podobieństwach należy się doszukiwać jakiejś ukrytej głębi, czy też należy rozumieć je w sposób prosty, tak jak to tłumaczy sam Pan Jezus.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.110 - Królestwo Boże w podobieństwach, 13 rozdział, cz.4


 

Studium Ew. Mateusza - cz.111 - Królestwo Boże w podobieństwach, 13 rozdział, cz.5


 

Studium Ew. Mateusza - cz.112 - Królestwo Boże w podobieństwach, 13 rozdział, cz.6


 

Studium Ew. Mateusza - cz.113 - Królestwo Boże w podobieństwach, 13 rozdział, cz.7, podsumowanie


 

Studium Ew. Mateusza - cz.114 - Jezus w rodzinnych stronach, 13:53-58

13 rozdział Ew. Mateusza kończy się opisem pobytu Pana Jezusa w ojczystych stronach - Nazarecie (lub okolicach). Jak był tam przyjęty? Jak wiele cudów tam uczynił?

Zastanawiamy się też nad tym, jakiego zawodu uczył Józef Jezusa, gdy ten jeszcze nie wystąpił przed Izraelem.