Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.115 - Śmierć Jana Chrzciciela, 14:1-13

Na początku 14 rozdziału Ew. Mateusza mamy opis wcześniejszego wydarzenia, jakim było zabicie Jana Chrzciciela przez tetrarchę Heroda. Dlaczego Herod się bał, że Jezus to tak naprawdę Jan Chrzciciel, który zmartwychwstał? Dlaczego Jezus nie zaingerował i nie uratował Jana?

Czy warto składać pochopne obietnice, jak to uczynił Herod? Czy trzeba mówić ludziom o ich grzechach, czy też być tolerancyjnym dla ich grzechów?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.116 - Nakarmienie 5 tysięcy, 14:13-23

Pan Jezus i jego uczniowie potrzebują chwili odosobnienia, aby się posilić i odpocząć. Jednak tłumy, które podążają za Jezusem nie pozwalają na to. Jezus naucza tłumy, uzdrawia chorych, a także karmi ludzi. Jednak jak to się stało, że 5 chlebami i 2 rybami nakarmionych zostało 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci?

Jak ten niesamowity cud wpłynął na apostołów? Jakie znaczenie ma dla nas dzisiaj?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.117 - Jezus chodzi po morzu, 14:22-36

Uczniowie Jezusa znajdują się na środku Morza Galilejskiego. Łódź jest miotana przez wiatr i fale. Jezus widząc to wszystko nie zostawia ich samych. Idzie do nich po morzu, czym początkowo uczniowie są przestraszeni. Widząc jednak, że to Pan, Piotr z wiarą i ufnością idzie do Jezusa, po wodzie. Co się stało dalej? Dlaczego zwątpił? Jakie wnioski dla nas dzisiaj możemy wyciągnąć z tej historii?

Ostatcznie apostołowie po dwóch wspaniałych cudach - nakarmieniu 5 tysięcy i chodzeniu po morzu, rozpoznają w Jezusie Syna Bożego. Zaiste, Pan Jezus jest Stworzycielem panującym nad wszystkim - Bogiem Jahwe w ciele!


 

Studium Ew. Mateusza - cz.118 - Jezus a tradycja faryzeuszy, 15:1-21, cz.1

Tradycja czy Pismo? Faryzeusze nakazywali Żydom przestrzegać tradycji, nawet kosztem złamania przykazań prawa Mojżeszowego. Mycie rąk przed jedzeniem chleba było wg nich ważniejsze, niż czczenie ojca i matki... Pan Jezus się temu stanowczo sprzeciwił.

Czy dzisiaj bardziej trzymasz się tradycji religijnych, czy też nauki Pana Jezusa i apostołów?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.119 - Jezus a tradycja faryzeuszy, 15:1-21, cz.2


 

Studium Ew. Mateusza - cz.120 - Jezus i kobieta kananejska, 15:21-28

Choć Jezus został posłany do owiec rozproszonych z domu Izraela, to jednak nie ograniczał swego miłosierdzia wyłącznie do Żydów. Poganie również mogli Jezusa uznać za Zbawiciela. Mogli też wołać o zmiłowanie w chorobach i cierpieniach, co nie pozostawało bez odpowiedzi.

Czy dzisiaj zwracając się z prośbami do Jezusa masz właściwą postawę pokory, tak jak kobieta kananejska?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.121 - Nakarmienie 4 tysięcy, 15:29-39

Pan Jezus już raz dokonał cudownego nakarmienia wielu tysięcy ludzi niewielką ilością jedzenia, pomnażając chleb i ryby. Jak bardzo zatem nakarmienie 4 tysięcy mężów jest podbne do nakarmienia 5 tysięcy? Jakie są róznice i jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć?