Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.128 - przemienienie Jezusa, 17:1-13, cz.1

Pan Jezus zabiera ze sobą na wysoką górę Piotra, Jana i Jakuba (synów Zebedeuszowych). Ci trzej apostołowie są świadkami wielkiego wydarzenia. Widzą Jezusa oraz Eliasza i Mojżesza w chwale. Jak na to reagują? Jaką naukę mają z tej sytuacji wyciągnąć?

Ojciec z Nieba powiedział jednoznacznie: "To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie."


 

Studium Ew. Mateusza - cz.129 - przemienienie Jezusa, 17:1-13, cz.2

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji - znaczenie i wnioski.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.130 - wypędzenie demona z chłopca, 17:14-23

Pan Jezus schodzi z 3 apostołami z góry i od razu napotyka na dość duży problem. Duży w oczach ludzi, ale nie dla Jezusa, który po raz kolejny wypędza demona "niemego". Tym samym znowu pokazuje faryzeuszom, że jest Mesjaszem. Uczniom zaś daje też naukę na temat wiary. Ta nauka potrzebna jest i nam dzisiaj.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.131 - Jezus płaci podatek, 17:24-27

Ciekawa lekcja na temat podatku, a dokładnie "dwudrachmy". Co to był za podatek i dlaczego Jezus nie musiał go płacić? Kolejny przykład uniżenia Jezusa, który będzie miał znaczenie przy kolejnych omawianych historiach.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.132 - kto jest największy, 18:1-5

Rozpoczynamy 18 rozdział, w którym wiele jest na temat wywyższania się i uniżenia. Pan Jezus kolejny raz zapowiedział swoją śmierć, tymczasem apostołowie sprzeczają się, kto z nich jest największy... Potrzeba było przyprowadzenie przed uczniów małego dziecka, aby im pokazać, w czym uchybiają.

Kolejne lekcje z 18 rozdziału będą dotyczyły nauki Jezusa na temat właściwej postawy jego uczniów względem innych, zwłaszcza tych "mało znaczących".


 

Studium Ew. Mateusza - cz.133 - gorszenie małych, 18:6-11, cz.1

Podczas tej lekcji uzupełniamy lekcję poprzednią :) oraz rozpoczynamy analizę wersetów od 6 do 11, w temacie gorszenia małych, czyli tych "mało znaczących", którzy wierzą / ufają Mesjaszowi.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.134 - gorszenie małych, 18:6-11, cz.2


 

Studium Ew. Mateusza - cz.135 - zagubiona owca, 18:12-14

O czym mówi przypowieść o zagubionej owcy z Ew. Mateusza? Czy o tym samym co w Ew. Łukasza? I jak ją rozumieć w kontekście gardzenia tymi mało znaczącymi?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.136 - zastosowanie do 18:1-14

Po omówieniu połowy rozdziału 18 Ew. Mateusza przyszedł czas na prześledzenie nauki apostolskiej w temacie postawy uniżenia i pokory, tak abyśmy wyciągnęli wnioski dla naszego życia tu i teraz.