Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.137 - ogólna obserwacja rozdziału 18, wersety od 15 do 35

"Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie..." - rozpoczynamy rozważanie nauki Pana Jezusa, dot. napominania i przebaczenia. W pierwszej kolejności patrzymy na to, jak rozumieli tę naukę apostołowie, którzy ciągle przestrzegali przecież prawa Mojżeszowego. Podczas tej lekcji przeprowadamy tak zwaną obserwację ogólną tekstu.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.138 - napomnienie brata, 18:15-17

Napominanie brata, który zgrzeszył w społeczności żydowskiej przeciwko bratu. Rozpatrujemy to w kontekście prawa Mojżeszowego, jak też całego rozdziału 18, gdzie najważniejsza jest właściwa postawa zarówno tego co napomina, jak i tego brata, który został napomniany.