Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.137 - ogólna obserwacja rozdziału 18, wersety od 15 do 35

"Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie..." - rozpoczynamy rozważanie nauki Pana Jezusa, dot. napominania i przebaczenia. W pierwszej kolejności patrzymy na to, jak rozumieli tę naukę apostołowie, którzy ciągle przestrzegali przecież prawa Mojżeszowego. Podczas tej lekcji przeprowadamy tak zwaną obserwację ogólną tekstu.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.138 - napomnienie brata, 18:15-17

Napominanie brata, który zgrzeszył w społeczności żydowskiej przeciwko bratu. Rozpatrujemy to w kontekście prawa Mojżeszowego, jak też całego rozdziału 18, gdzie najważniejsza jest właściwa postawa zarówno tego co napomina, jak i tego brata, który został napomniany.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.139 - związywanie i rozwiązywanie, 18:18-20

"Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Mówię wam też: Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich."

Na podstawie ww. wersetów powstało wiele doktryn i to nie tylko w ramach Kościoła Rzymskokatolickiego. My staramy się je rozważyć w kontekście 18 rozdziału oraz prawa Mojżeszowgo, z uwzględnieniem przyjścia Mesjasza na ziemię.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.140 - przebaczanie, 18:21-35

"Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?" Apostoł Piotr próbuje pokazać, jak wielce jest miłosierny wobec braci, którzy grzeszą przeciwko niemu. Odpowiedź Pana Jezusa, wraz z podanym podobieństwem o królu i słudze dłużniku musiała zrobić na Piotrze i pozostałych apostołach duże wrażenie.

Pan Jezus przypomniał uczniom, dlaczego muszą wybaczać zawsze. Zastosowania tej lekcji dla nas bedziemy szukać na kolejnym studium, gdzie m.in. przeanalizujemy naukę apostolską w temacie napominania i przebaczania braciom w Eklezji Jezusa. 


 

Studium Ew. Mateusza - cz.141 - 18:15-35 - zastosowanie

Podczas tej lekcji dokonujemy podsumowania całego 18 rozdziału Ew. Mateusza oraz patrzymy na nauczanie apostolskie w temacie grzechu, napomnienia brata, przebaczenia i dyscypliny.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.142 - małżeństwo - 19:1-12

Dość dużo się rozmawia na temat małżeństwa i rozwodów w naszym społeczeństwie. Od wieków zawierane są małżeństwa, lecz nieraz dochodzi też do rozwodów. Nie inaczej było wśród Żydów. Faryzeusze próbują w tym temacie kusić Jezusa, aby ten wypowiadając się popełnił jakiś błąd, aby zgrzeszył. Jednak Pan Jezus jak zawsze w takich sytuacjach odwołuje się do Pisma - do prawa Mojżeszowego. Odwołuje się także do początku stworzenia, do pierwszego małżeństwa. Wskazuje na Bożą wolę w kwestii małżeństw.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.143 - bogaty młodzieniec - 19:13-22

Młody i bogaty dostojnik żydowski szuka życia wiecznego. Kieruje się pod właściwy adres - do samego Pana Jezusa. Dostaje szczegółową instrukcję co ma zrobić, aby to życie wieczne mieć. Okazana mu zostaje wielka Boża łaska, ale ten młody Żyd ciągle ma wybór. I niestety wybiera źle...

Bardzo ciekawa lekcja, podczas której wskazujemy również na błędy kalwinizmu - doktryny TULIP.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.144 - bogactwo i zbawienie - 19:23-30

Kontynuacja tematu bogactwa w kontekście zbawienia. Czy bogaty człowiek ma szansę na życie wieczne? Jak to w końcu jest z tym wielbłądem i uchem igielnym? Dokładnie omawiamy naukę Pana Jezusa w temacie bogactwa i zbawienia.