Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.145 - pierwsi i ostatni - 20:1-16

Ciekawe podobieństwo o robotnikach w winnicy. Pan Jezus przypomina apostołom, kto jest gospodarzem, a kto robotnikiem i jakie są prawa gospodarza, a jakie robotnika. Jest to przypomnienie również i dla nas dzisiaj.

"A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi."


 

Studium Ew. Mateusza - cz.146 - trzecia zapowiedź śmierci Jezusa - 20:17-19

Pan Jezus po raz kolejny zapowiada uczniom czekąjące go cierpienie i śmierć. Dlaczego? Tłum idący za Jezusem, w tym apostołowie, sądzi, że za chwilę zostanie ustanowione Królestwo Boże w Jerozolimie. Absolutnie nie rozumieją, że to przyjście Mesjasza ma inny cel... Spełnienie proroctw jest bardzo bliskie.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.147 - Królestwo Boże i synowie Zebedeusza - 20:20-28

Uczniowie Jezusa zamiast myśleć o cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, myślą o tym, jakie"pozycje" będą mieli obok Króla. Pierwsi otwarcie o to pytają i proszą synowie Zebedeusza - Jakub i Jan. Pozostali są zgorszeni. Dlaczego?

Jezus znów kieruje naukę o uniżeniu do apostołów. A my wyciągamy wnioski z tego również dla siebie.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.148 - uzdrowienie ślepego Bartymeusza - 20:29-34

Pan Jezus nawet w czasie oczekiwania na cierpienie i śmierć nie zamyka się na potrzebujących. Tym raze okazuje miłosierdzie dwóm ślepcom, w tym Bartymeuszowi. Okazuje się, że ci ślepcy mieli większą wiarę w Mesjasza, niż niejeden widzący Żyd...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.149 - Jezus przybywa do Jerozolimy - 21:1-11

Jezus wjeżdża do Jerozolimy, ogłaszany przez tłum Synem Dawida i Królem Izraela. Jak to się dzieje? Nie na koniu, nie w karocy, lecz na osiołku. W tej sytuacji spełniają się proroctwa, a Jezus pokazuje w praktyce, co to znaczy być sługą i uniżać się.

Cała Jerozolima jest poruszona, a najbardziej zaniepokojeni są przywódcy żydowscy...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.150 - oczyszczenie Świątyni - 21:12-17

Wszystkie 4 ewangelie opisują, jak Jezus wypędza sprzedających i kupujących ze Świątyni. Jakim prawem to robi? - będą pytać przywódcy Żydowscy. Jezus jako Mesjasz i Król Izraela miał pełne prawo, a nawet obowiązek dbać o to, aby wola Ojca działa się na ziemi, a szczególnie w Domu Bożym - Świątyni Jerozolimskiej.

W tym wszystkim Jezus nie zapomina o cierpiących i dokonuje kolejnych uzdrowień. Nawet dzieci oddają chwałę Bogu, wołając "Hosanna Synowi Dawida"! Tylko przywódcy Żydowscy nie dość, że nie wielbią Boga, to jeszcze myślą, jak Syna Bożego zabić...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.151 - drzewo figowe - 21:18-22

W ostatnich dniach przed cierpieniem i śmiercią krzyżową Pan Jezus wiele razy przemierzał drogę między Wzgórzem Oliwnym a Jerozolimą. Wtedy znalazł drzewo figowe, które wypuszczało już liście. Szukał na nim czegoś do jedzenia, ale nie znalazł. Wówczas przeklął to drzewo. Uczniowie zdziwili się bardzo, widząc następnego dnia to drzewo figowe, uschłe od korzeni. 

Jezus w tym momencie udziela apostołom kolejnej lekcji na temat wiary. Będą jej bardzo potrzebować w następnych dniach.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.152 - Jezus i arcykapłani - 21:23-27

"Jakim prawem to czynisz? I kto dał ci tę władzę?" - pytają najwyżsi przywódcy Żydowscy Jezusa. Chcą złapać Jezusa na złamaniu jakiegoś ich prawa. Jezus jednak zna ich myśli i serca. Odpowiada więc mądrze pytaniem na pytanie, jak miał to nieraz w zwyczaju. Czy arcykapłani sprostają wyzwaniu?

Kolejne lekcje będą poświęcone trzem podobieństwom, które Pan Jezus wypowie, w odpowiedzi na tę prowokację arcykapłanów.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.153 - podobieństwo o dwóch synach - 21:28-32

Podobieństwa wypowiadane przez Pana Jezusa nie są łatwe w interpretacji, zwłaszcza jeśli próbuje się w nich zauważyć kwestie, których tam nie ma. Jest nieraz duża pokusa, aby dodatkowo zinterpretować dane podobieństwo, biorąc pod uwagę naukę apostolską, a nawet Objawienie Jana. My jednak staramy się zrozumieć i wytłumaczyć te podobieństwa biorąc pod uwagę kontekst i to, jak dane podobieństwo rozumieli bezpośredni słuchacze.

Podobieństwo o dwóch synach jest wymierzone przeciwko kapłanom i faryzeuszom, którzy są w wytłumaczeniu podobieństwa zestawieni z pokutującymi celnikami i wszetecznicami.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.154 - podobieństwo o dzierżawcach winnicy - 21:33-46, cz.1

Poprzez podobieństwo o dzierżawcach winnicy Pan Jezus ponownie daje do zrozumienia przywódcom żydowskim, że postepują źle. Że odrzucając Syna Bożego ściągają na siebie srogi sąd Boży. Jezus wskazuje też na zapowiadany przez proroków kamień węgielny, którym jest On sam.

Podczas tej lekcji szczegółowo omawiany też kwestię Królestwa Bożego - zabrania go jednym, a dania drugim. Jak to zrozumieć, żeby nie wyciągnąć błędnych wniosków dot. Izraela i Kościoła?  


 

Studium Ew. Mateusza - cz.155 - podobieństwo o dzierżawcach winnicy - 21:33-46, cz.2

Kontynuujemy poprzednią lekcję.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.156 - podobieństwo o uczcie weselnej - 22:1-14

Kapłani i faryzeusze doskonale zrozumieli, że poprzednie podobieństwa zostały powiedziane przez Pana Jezusa przeciwko nim. Jednak absolutnie nie zmienili swego myślenia i postawy, chcąc tym bardziej Jezusa pojmać i zabić.

Poprzez podobieństwo o uczcie weselnej Jezus kontynuuje kwestię odrzucenia Mesjasza, a tym samym Królestwa Niebios, przez przywódców Żydowskich i wszystkich tych z Izraela, którzy szli za nimi.

Podczas lekcji dokonujemy też podsumowania wypowiedzianych przez Pana Jezusa trzech podobieństw.