Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.157 - o płaceniu podatku Cesarzowi - 22:15-22

Przywódcy Żydowscy podjęli już decyzję, aby schwytać Jezusa i go zabić. Chcą jednak zrobić to rękami namiestnika - Poncjusza Piłata. W tym celu faryzeusze (ich uczniowie) i Herodianie próbują usidlić Jezusa w mowie. Stawiają niewygodne pytanie, czy Żydzi mają płacić podatek Cesarzowi, czy nie. Wydaje im się, że nie ma na to dobrej odpowiedzi, i że Jezus narazi się albo tłumowi, albo Cesarzowi. Nie biorą pod uwagę tego, że Jezus jako Bóg w ciele, ma zawsze właściwą odpowiedź w takich próbach.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.157 - o zmartwychwstaniu - 22:23-33

Nie udało się innym, próbują więc saduceusze. Zadają Jezusowi wyimaginowane pytanie dot. zmartwychwstania, chociaż w zmartwychwstanie nie wierzą. Odpowiedź Pana Jezusa pokazuje, że nie znają Pisma ani mocy Bożej. Jezus zamyka usta saduceuszom, potwierdzając jednocześnie prawdziwość i wspaniałość zmartwychwstania!


 

Studium Ew. Mateusza - cz.157 - o największym przykazaniu - 22:34-40

Na koniec pytanie zadaje jeden z faryzeuszy - znawca zakonu (uczony w Piśmie). Pytanie dotyczy tego, co jest najważniejsze w prawie Mojżeszowym. Jezus udziela mądrej odpowiedzi, zgodnej z Pismem. Co na to ów faryzeusz?

Kochać Boga i bliźniego, to również dzisiaj najważniejsze przykazania Boże. Czy zawsze je wypełniamy, jako chrześcijanie?