Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.157 - o płaceniu podatku Cesarzowi - 22:15-22

Przywódcy Żydowscy podjęli już decyzję, aby schwytać Jezusa i go zabić. Chcą jednak zrobić to rękami namiestnika - Poncjusza Piłata. W tym celu faryzeusze (ich uczniowie) i Herodianie próbują usidlić Jezusa w mowie. Stawiają niewygodne pytanie, czy Żydzi mają płacić podatek Cesarzowi, czy nie. Wydaje im się, że nie ma na to dobrej odpowiedzi, i że Jezus narazi się albo tłumowi, albo Cesarzowi. Nie biorą pod uwagę tego, że Jezus jako Bóg w ciele, ma zawsze właściwą odpowiedź w takich próbach.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.158 - o zmartwychwstaniu - 22:23-33

Nie udało się innym, próbują więc saduceusze. Zadają Jezusowi wyimaginowane pytanie dot. zmartwychwstania, chociaż w zmartwychwstanie nie wierzą. Odpowiedź Pana Jezusa pokazuje, że nie znają Pisma ani mocy Bożej. Jezus zamyka usta saduceuszom, potwierdzając jednocześnie prawdziwość i wspaniałość zmartwychwstania!


 

Studium Ew. Mateusza - cz.159 - o największym przykazaniu - 22:34-40

Na koniec pytanie zadaje jeden z faryzeuszy - znawca zakonu (uczony w Piśmie). Pytanie dotyczy tego, co jest najważniejsze w prawie Mojżeszowym. Jezus udziela mądrej odpowiedzi, zgodnej z Pismem. Co na to ów faryzeusz?

Kochać Boga i bliźniego, to również dzisiaj najważniejsze przykazania Boże. Czy zawsze je wypełniamy, jako chrześcijanie?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.160 - kim jest Chrystus - 22:41-46

Po prowokacjach przywódców Żydowskich, to Jezus teraz zadaje im pytanie. Kim jest Chrystus i czyim jest synem? To było kluczowe pytanie dla Żydów wówczas, to jest kluczowe pytanie również dzisiaj.

Jezus Chrystus - Syn Boży, Bóg Jahwe w ciele - czy wierzysz w tego prawdziwego Jezusa?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.161 - biada uczonym w Piśmie i faryzeuszom - 23:1-39, cz.1 - obserwacja ogólna

23 rozdział Ew. Mateusza to z jednej strony otwarta nagana wobec uczonych w Piśmie i faryzeuszy nieposłusznych Bogu, a z drugiej kontynuacja nauczania Jezusa na temat pokory i uniżenia. Adresatami tej nauki są w pierwszej kolejności apostołowie, lecz dzisiaj my także możemy i powinnśmy wziąć tę nauką Pana Jezusa do naszych serc i wcielać w życie.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.162 - biada uczonym w Piśmie i faryzeuszom - 23:1-7, cz.2

Katedra Mojżeszowa miała być miejscem, z którego nauczyciele żydowscy, w tym uczeni w Piśmie i faryzeusze, mieli właściwie nauczać prawa Mojżeszowego. Niestety dość często tak nie było... Dość łatwo było przywódcom żydowskim nałożyć na lud obowiązki - brzemiona nie do uniesienia. O wiele trudniej było samemu tych obowiązków przestrzegać...

Czym były filakterie i frędzle? I dlaczego były powiększane przez uczonych w piśmie i faryzeuszy? Na co zwracali oni uwagę? Na czystość wewnętrzną i posłuszeństwo Bogu, czy też na to co zewnętrzne i wywyższane przez ludzi?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.163 - biada uczonym w Piśmie i faryzeuszom - 23:8-12, cz.3

Większość uczonych w Piśmie i faryzeuszy postępowała źle. Jezus w tym miejscu daje naukę swoim uczniom, że mają postępować inaczej. Służyć i uniżać się, zamiast panować i wywyższać się. A jedynym ich Mistrzem ma być Chrystus.

A jak jest w twoim życiu?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.164 - biada uczonym w Piśmie i faryzeuszom - 23:13-15, cz.4

Faryzeusze i uczeni w Piśmie będąc nieposłusznymi Bogu nie dość, że sami nie wchodzili do Królestwa Bożego, to jeszcze innych kierowali na manowce. Przy tym wszystkim byli bardzo pazerni na pieniądze, wykorzystując nawet wdowy i ich majątek.

Czy i dzisiaj nie ma w różnych organzacjach religijnych takich ludzi?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.165 - biada uczonym w Piśmie i faryzeuszom - 23:16-22, cz.5

Nieposłuszni Bogu faryzeusze i uczeni w Piśmie nie dość, że źle postępowali, to jeszcze źle nauczali. W tym miejscu Jezus wskazuje na ich obłudę w temacie składanych przysiąg. Tym samym wzgardzili samym Bogiem.

A jak jest u ciebie? Jak często składasz przysięgi i czy jesteś w pełni świadomości konsekwencji płynących za tym?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.166 - biada uczonym w Piśmie i faryzeuszom - 23:23-28, cz.6

Temat dziesięciny był niezwykle ważny w prawie Mojżeszowym. Ale jeszcze ważniejszy był sąd, miłosierdzie i wiara. Jak się okazuje, można było tutaj "przecedzać komara, a połykać wielbłąda".

Uczeni w Piśmie i faryzeusze byli jak naczynia czyste na zewnątrz, lecz brudne wewnątrz. Byli jak grobe pięknie pobielone na zewnątrz, ale w środku pełne nieczystości...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.167 - biada uczonym w Piśmie i faryzeuszom - 23:29-36, cz.7

Uczeni w Piśmie i faryzeusze robili wiele, aby nie utożsamiano ich z przodkami, którzy pozabijali proroków. Jednak Jezus obnażył ich obłudę. Swoimi niesprawiedliwymi uczynkami dopełniali miary win ojców. Szanowali proroków, ale tylko tych od setek lat nie żyjących. W tym samym czasie proroków w osobach Jana Chrzciciela i samego Jezusa Chrystusa nie uszanowali... Mało tego, prześladowali kolejnych mężów używanych przez Boga, w tym Apostołów. W ten sposób stali się winni wszelkiej przelanej na ziemi sprawiedliwej krwi.

My z pogan również jesteśmy winni przelanej krwi Chrystusa. Czy jesteś tego świadom? Cy przeprosiłeś za to Boga i nawróciłeś się do Pana Jezusa? Jeśli nie, nie czekaj z tym dłużej. Abyś nie spędził wieczności w piekle.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.168 - biada Jerozolimie - 23:37-39 oraz podsumowanie

Podczas tej lekcji omawiamy to, co Pan Jezus zapowiada Jerozolimie i całemu Izraelowi, z powodu nieprzyjęcia Mesjasza. Dokonujemy też podsumowania całego 23 rozdziału.