Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.169 - czasy ostateczne - 24:1-44 - obserwacja ogólna, cz.1

Po udzieleniu nagany faryzeuszom i uczonym w Piśmie, Pan Jezus udziela proroczej nauki swoim apostołom na temat przyszłości, tak zwanych czasów ostatecznych. Nie była to łatwa nauka do zrozumienia wówczas, nie jest łatwa i dzisiaj.

Podczas tej lekcji patrzymy w sposób bardzo ogólny na 24 rozdział Ew. Mateusza. W kolejnych lekcjach będziemy szczegółowo omawiać to nauczanie, biorąc pod uwagę również równoległe teksty z Ew. Marka i Łukasza.

Przed nawróceniem bardzo bałem się "końca świata". Nie wiedziałem, jak mam się przed tym uratować. Dzisiaj wiem, że wszystko na co wskazał proroczo Pan Jezus musi się stać. Lecz ja mam po prostu zachować w każdych okolicznościach ufność w Jezusie, tak jak mieli to robić pierwsi uczniowie. Dziękuję Bogu, że mam tę ufność i wiarę. Czy ty także ją masz?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.170 - czasy ostateczne - 24:1-14, cz.2

Jezus nie podtrzymuje złudzeń apostołów co do ustanowienia Królestwa Bożego już wówczas w Jerozolimie, z najważniejszym miejscem w centrum - Świątynią. Wręcz przeciwnie, Jezus wskazuje na to, że kamień na kamieniu nie zostanie ze Świątyni - zostanie ona zburzona.

Jezus wskazuje dalej na znaki, jakie będą towarzyszyć powtórnemu przyjściu Mesjasza i końcu świata, jaki teraz znają. Przede wszystkim ostrzega uczniów przed zwiedzeniem, przed fałszywymi Chrystusami i prorokami. Dalej ostrzega przed wojnami, kataklizmami, głodem i zarazami. Mają się tym nie trwożyć!

Podobnie jak wtedy, gdy wysyłał apostołów po 2 do głoszenia ewangelii, tak i teraz Jezus ostrzega ich przed prześladowaniami, jakie na nich przyjdą ze wszystkich stron. Kto jednak wytrwa do końca, ma być zbawiony!

Czy ta nauka była skierowana wyłącznie do żyjących wówczas uczniów Jezusa, czy też jest aktualna również dzisiaj? Co na przestrzeni 2000 lat już się wypełniło ze słów Pana Jezusa, a co dopiero się wypełni? Na te oraz na wiele innych pytań staramy się odpowiedzieć podczas dwóch kolejnych lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.171 - czasy ostateczne - 24:1-14, cz.3

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.172 - czasy ostateczne - 24:15-22, cz.4

Czym jest obrzydliwość spustoszenia, o której pisał prorok Daniel? Czym jest opisany przez Jezusa "wielki ucisk"? Czy to już jest historia z naszego punktu widzenia, czy też jest to kwestia przyszłości?

Podczas dwóch kolejnych lekcji mówimy o powyższym, a także o proroctwie 70 tygodni, Dniu Pańskim, czasie utrapienia Jakuba, antychryście...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.173 - czasy ostateczne - 24:15-22, cz.5

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.174 - czasy ostateczne - 24:22-28, cz.6

Kim są "wybrani", o których mówi tutaj Pan Jezus? - kończymy dwie poprzednie lekcje.

Jak będzie wyglądał powrót Pana Jezusa? Czy należy wierzyć temu, gdy już dziś ktoś nam mówi, że Chrystus jest tu lub tam? Czy Jezus jest ukryty w "Eucharystii", jest twierdzi Kościół Rzymski?

Przyjście Pana Jezusa bedzie widoczne dla wszystkich, od wschodu aż po zachód, tak jak jest widoczna błyskawica. Dlatego należy się strzec fałszywych "Chrystusów", o których się mówi dzisiaj i którzy pojawią się jeszcze w przyszłości.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.175 - czasy ostateczne - 24:29-31, cz.7

Jakie zjawiska bedą towarzyszyły przyjściu Syna Człowieczego? Kto będzie lamentować, gdy ujrzy Mesjasza - Jezusa, powracającego na ziemię w mocy i chwale? I kto będzie zgromadzony z 4 stron świata w czasie przyjścia Pana? O tym wszystkim mówimy podczas tej lekcji.