Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.180 - wierny sługa - 24:45-51

Po nauce na temat czasów ostatecznych i powrotu Mesjasza na ziemię, Pan Jezus podaje uczniom 3 podobieństwa. Pierwsze o wiernym i posłusznym słudze oraz złym słudze, niewiernym i nieposłusznym. Kwestionowanie możliwości rychłego powrotu Pana spotka się z karą, natomiast czekanie na Pana w każdej chwili zostanie wynagrodzone. Czy czekasz na powrót Pana Jezusa? I jakim jesteś szafarzem łask Bożych?

Podczas tej lekcji po krótce omawiamy także absurdalną i fałszywą dokrtynę Świadków Jehowy, jakoby sługą wiernym i roztropnym miało być Ciało kierownicze ŚJ.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.181 - 10 panien - 25:1-13

Podobieństwo o 10 pannach jest jednym z najczęściej omawianych podobieństw wypowiedzianych przez Jezusa. Pojawia się zwykle tutaj wiele interpretacji i tłumaczeń (czym jest oliwa, które panny to Kościół, itp.), podczas gdy sam Pan Jezus znaczenie podobieństwa podał w wersecie 13:

"Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie."

Podczas tej lekcji omawiamy tekst podobeństwa oraz jego podstawowe znaczenie, w kontekście znaczenia kulturowego. Następnie w kwestii czuwania wskazujemy na naukę apostolską. Podobnie jak 10 panien z otoczenia panny młodej miało czuwać w oczekiwaniu na oblubieńca, tak też uczniowie Jezusa mają czuwać w oczekiwaniu na spotkanie z Panem. Czuwanie to trwanie w wierze, życie w posłuszeństwie i zaufaniu Bogu, w miłości do braci i bliźnich, w nadziei zbawienia i wieczności z Panem.

Czy tak czuwasz w oczekiwanniu na przyjście Pana? Do kogo jesteś podobny? Do panien głupich, czy mądrych?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.182 - talenty - 25:14-30

Talenty w tym podobieństwie to nie rozdane zdolności, lecz miara wagi / pieniądze. To podobieństwo mówi o konieczności pracy w posłuszeństwie w oczekiwaniu na powrót Pana. Tak jak pan w podobieństwie, tak Pan Jezus powierza pracę do wykonania każdemu swojemu słudze, według jego zdolności, co wiemy również z nauki apostolskiej. Tak jak pan sług w podobieństwie, tak Pan Jezus oczekuje od sług pracowitości i zysku (owocu). Tutaj również pojawia się nagroda i kara.

Jakim jestem sługą Pana? Posłusznym i pracowitym, czy też leniwym i bojaźliwym?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.183 - sąd nad narodami - 25:31:46

...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.184 - spisek przeciw Jezusowi - 26:1-5

...