Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.187 - ostatnia wieczerza - 26:17-20

Pan Jezus spotyka się ze swoimi uczniami podczas wieczerzy poraz ostatni. Czy jest to wieczerza Paschalna, czy też wieczerza poprzedzająca Paschę? Pan Jezus jadł zabitego baranka, czy też sam został zabity jako nasza Pascha (baranek) kilkanaście godzin po tej wieczerzy? Bardzo ciekawa lekcja.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.188 - wskazanie zdrajcy - 26:21-25

Podczas ostatniej wieczerzy Jezus wskazuje na to, że wkrótce zostanie zdradzony. I to nie przez wrogów, lecz przez przyjaciela, jednego z uczniów. Judasz Iskariota już wie, że jego plany są znane Jezusowi...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.189 - chleb i wino - 26:26-30

Podczas tej lekcji omawiamy bardzo ważną kwestię obchodzenia pamiątki śmierci Pana Jezusa, kiedy to podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus podzielił chleb i wino pomiędzy swoich uczniów. Chleb jest  symbolem ciała Jezusa, wydanego na śmierć kilkanaście godzin później, a wino jest symbolem przelanej na krzyżu krwi Mesjasza. Pan Jezus jednocześnie wskazał wówczas na początek Nowego Przymierza, które "weszło w życie" wraz ze śmiercią Syna Bożego za grzechy świata.

Czy dzisiaj uczniowie Jezusa mają obchodzić pamiątkę śmierci Pana w taki sposób, jak to pokzał sam Pan i jak to czynili apostołowie? Czy też można wprowadzać tu dowolne modyfikacje - np. jeden kielich z winem zastąpić wieloma małymi kieliszkami?

Przy tej okazji wskazujemy również na fałszywość doktryny Kościoła Rzymskokatolickiego o sakramencie Eucharystii, czyli rzekomej przemianie chleba w fizyczne ciało Jezusa, a wina w rzeczywistą krew Pana. Nic bardziej mylnego...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.190 - zapowiedź zaparcia się Piotra - 26:31-35

Apostoł Piotr był odważnym człowiekiem. Nie bał się oddać swego życia za Pana. Dlaczego więc Jezus zapowiedział, że jeszcze tej nocy Piotr i pozostali uczniowie zgorszą się z powodu Jezusa, a sam Piotr zaprze się Pana trzy razy?

Czy apostołowie oczekiwali na dobrowolne oddanie się swego Mistrza w ręce wrogów? Czy wtedy dobrze rozumieli, że Jezus musi cierpieć i umrzeć na krzyżu za grzechy świata, aby w ten sposób odnieść zwycięstwo? Czy też ciągle oczekiwali na rychłe zapoczątkowanie przez Jezusa Królestwa Bożego na ziemi? 


 

Studium Ew. Mateusza - cz.191 - Jezus w ogrodzie Getsemane - 26:36-46, cz.1

Pan Jezus wie, że zbliża się już ostatnia godzina. Potrzebuje teraz szczególnego posilenia i umocnienia. Modli sie gorliwie. Czy chce, aby cierpienia i śmierć nie przyszły na niego, lecz zostaje zmuszony do poświęcenia, czy też z własnej woli chce wypełnić wolę Ojca?

Jak w tym wszystkim odnajdują się apostołowie? Jak realizują swoje wcześniejsze deklaracje?


 

Studium Ew. Mateusza - cz.192 - Jezus w ogrodzie Getsemane - 26:36-46, cz.2

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji, wraz z podsumowaniem i wnioskami.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.193 - pojmanie Pana Jezusa - 26:47-56

Judasz Iskariota realizuje swój plan wydania Jezusa. Sciąga ze sobą uzbrojony tłum, który ma na celu pojmanie Jezusa i odprowadzenie go przed arcykapłana i Radę. Uczniowie Jezusa, w tym szczególnie Piotr, nie chcą się poddać bez walki. Nie rozumieją jeszcze tego, że Jezus ma wszystko pod swoją kontrolą. Nie rozumieją, że to nie jest czas walki, lecz wypełnienia proroctw, aby dokonać dzieła zbawienia.

Judasz wydaje się być wygranym, a Pan Jezus wraz z apostołami przegranymi. Jakże jednak szybko cała prawda wyjdzie na jaw...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.194 - sąd nad Jezusem - 26:57-68, cz.1

Jezus ma zostać skazany na śmierć. To zostało już przez przywódców żydowskich postanowione wiele dni wcześniej. Jednak następuje nieudolna próba przeprowadzenia procesu. Podczas niej prawo Mojżeszowe i inne przepisy Rady dotyczące uczciwego procesu są łamane raz po raz. Pan Jezus prawie się nie odzywa. Mówi tylko tyle, ile to konieczne.

Oskarżyciele nie mają żadnych prawdziwych świadków na rzekome łamanie prawa przez Jezusa. W końcu pada z ust arcykapłana kluczowe oskarżenie, że Jezus jest Synem Bożym. Według nich jest to bluźnierstwo. Według Boga jest to prawda, w której jest zbawienie.

Pan Jezus potwierdza, że jest Synem Bożym. Jest za to bity i poniewierany, a w końcu z samego rana zaprowadzony przed oblicze Piłata...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.195 - sąd nad Jezusem - 26:57-68, cz.2

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji na temat sądu nad Jezusem przed Arcykapłanem i Radą Najwyższą, wraz z podsumowaniem, wnioskami i zastosowaniem.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.196 - Piotr zapiera się Jezusa - 26:69-75

Tę historię znają nawet ateiści. Piotr, bardzo bliski Panu Jezusowi apostoł, zapiera się swojego Mistrza trzy razy... Nie jest to postawa godna naśladowania. Zanim jednak ocenimy postawę Piotra, przyjrzyjmy się dokładnie wszystkim ewangeliom. Pamiętajmy też, jak skończył swoje życie Judasz Iskariota, a jak dalej żył Piotr.

Każdy człowiek grzeszy, ale nie wszyscy tych grzechów żałują. Piotrowi ostatecznie Bóg okazał wielką łaskę i wejrzał na jego skruchę.