Gorąco zachęcamy do słuchania kolejnych lekcji naszego studium Ewangelii Mateusza.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy :)


 

Studium Ew. Mateusza - cz.197 - śmierć Judasza - 27:3-10

Dla Judasza Iskarioty lepiej by było, gdyby się nigdy nie narodził. A tak niestety wydał Syna Człowieczego za 30 srebrników. Nie były to wielkie pieniądze, a i tak Judasz z nic nie skorzystał. O tym jak zakończył swoje życie, chyba wszyscy wiedzą...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.198 - Jezus przed Piłatem, cz.1 - 27:11-31

Pan Jezus zgodnie z proroctwami miał umrzeć śmiercią krzyżową, a taką karę mogli wymierzyć tylko Rzymianie. Przywódcy żydowscy nie chcą sami zabijać Jezusa, lecz wykorzystać do tego celu namiestnika rzymskiego - Piłata. W tym celu prowadzą z Piłatem grę, podczas której okazuje się, że mogą Piłatem sterować, aby osiągnąć swój cel. A cel był jasny. Zabić tego, którym nie mogli sterować - Jezusa z Nazaretu.

Piłat doskonale wiedział, że Jezus jest niewinny. Ostatecznie jednak bardziej dbał o zachowanie swojej władzy, niż los niewinnego człowieka... Wypuszczony na wolność zostaje Barabasz, prawdziwy grzesznik i wróg Rzymu, a sprawiedliwy Jezus zostaje wydany na ukrzyżowanie...

 


 

Studium Ew. Mateusza - cz.199 - Jezus przed Piłatem, cz.2 - 27:11-31

Ciąg dalszy poprzedniej lekcji na temat procesu Jezusa przed Piłatem.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.200 - Jezus przed Piłatem, cz.3 - 27:11-31

Tą lekcją zamykamy temat sądu na Panem Jezusem przed Piłatem. Wyciągamy wnioski i szukamy zastosownia w naszym życiu - postawa Pana Jezusa jest dla nas wzorem do naśladowania.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.201 - ukrzyżowanie Pana Jezusa, cz.1 - 27:31-56 - obserwacja ogólna

Podczas tej i kolejnej lekcji przeprowadzamy obserwację ogólną wszystkich 4 Ewangelii, pod kątem śmierci Pana Jezusa na krzyżu. To najważniejsze wydarzenie w historii świata wymaga dużej uwagi i skupienia, aby niczego nie pominąć, ale też niczego do tego nie dodać.

Po obserwacji ogólnej przejdziemy do rozważania szczegółowego.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.202 - ukrzyżowanie Pana Jezusa, cz.2 - 27:31-56 - obserwacja ogólna


 

Studium Ew. Mateusza - cz.203 - ukrzyżowanie Pana Jezusa, cz.3 - 27:31-56

Przechodzimy do obserwacji szczegołowej. Podczas tej lekcji, idąc słowami spisanymi przez apostoła Mateusza, omawiamy doprowadzennie Pana Jezusa na Golgotę i przybicie Pana do krzyża (wersety 31-36).

Tematy szczegółowe: Szymon Cyrenejczyk; Golgota, czyli Miejsce Czaszki (trupich głów); ocet (winny) zmieszany z żółcią (mirrą); ukrzyżowanie Jezusa; rozdzielenie szat Jezusa między żołnierzy. Omawiamy tutaj też wypełnione proroctwa, w tym z Psalmu 22 i 69.

Widzimy, jak precyzyjny jest Bóg w swoich zapowiedziach. Już wiele wieków wcześniej było w proroctwach przepowiedziane to, że Mesjasz zostanie przybity do krzyża, że dostanie do picia ocet, że o Jego szaty będą rzucane losy. Tym wyróżnia się Biblia od wszelkiech innych ksiąg - spełnionymi proroctwami. Tym wyróżnia się Jezus z Nazaretu od wszystkich innych ludzi - że na nim właśnie te wszystkie proroctwa się spełniły. A On będąc w 100% Bogiem i człowiekiem, nikomu w swoim cierpieniu nie powiedział żadnego złego słowa... Przeciwnie, modlił się o swoich oprawców - "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią."


 

Studium Ew. Mateusza - cz.204 - ukrzyżowanie Pana Jezusa, cz.4 - 27:31-56

Ciąg dalszy obserwacji szczegółowej (wersety 37-44). Tematy: napis na krzyżu; urągania Jezusowi; złoczyńcy na krzyżach obok Jezusa.

Piłat nakazał przybić do krzyża Jezusa napis, który jak się okazało mówił prawdę: "Jezus z Nazaretu, król Żydów". Jednak oprócz kilku wiernych kobiet i apostoła Jana, pozostali ludzie przy krzyżu, na czele z przywódcami żydowskimi, bluźnią Jezusowi. Nie wiedzą, że słowa które wypowiadają przeciwko Jezusowi są wypełnieniem proroctwa z Psalmu 22. Drwią nawet złoczyńcy, ukrzyżowani razem z Jezusem. Jednak jeden z nich nieoczekiwanie nawraca się do Jezusa!

Pan Jezus w swoim cierpieniu cały czas myśli o innych, a nie o sobie. Zapewnia życie wieczne nawróconemu łotrowi. Jednocześnie nie odpowiada prześmiewcom złorzeczeniem.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.205 - ukrzyżowanie Pana Jezusa, cz.5 - 27:31-56

Ciąg dalszy obserwacji szczegółowej (wersety 45-50). Tematy: ciemność; ostatnie słowa; śmierć Jezusa.

Niektórzy twierdzą, że Bóg Ojciec opuścił swego Syna Jezusa przed samą śmiercią. Jezus bowiem powiedział: "Eli, Eli, lama sabachthani? To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?". Czy rzeczywiście tak się stało? Aby to ocenić, należy rozważyć cały Psalm 22, który w całości mówi o Mesjaszu.

Jezus ostatecznie wypełnia wolę Ojca i swoją, i umiera na krzyżu.


 

Studium Ew. Mateusza - cz.206 - ukrzyżowanie Pana Jezusa, cz.6 - 27:31-56

"Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha." - podczas tej lekcji odpowiadamy na pytanie: Dlaczego Jezus Chrystus musiał umrzeć?

Czy dlatego, aby człowiek, który uwierzy w Jezusa, już więcej nie chorował, nie miał żadnych problemów i nie był biedny? Nie! Jezus umarł za grzechy Żydów i pogan, aby każdy kto w Niego uwierzy nie poszedł na wieczne zatracenie, lecz do życia wiecznego!


 

Studium Ew. Mateusza - cz.207 - ukrzyżowanie Pana Jezusa, cz.7 - 27:31-56

Ciąg dalszy obserwacji szczegółowej (wersety 51-54). Tematy: rozerwanie zasłony w Świątyni; inne znaki - trzesięnie ziemi, wskrzeszenie umarłych; świadectwo setnika o Jezusie.

Pan Jezus oddaje ducha, umiera na krzyżu. Bóg potwierdza wagę tego wydarzenia poprzez kolejna znaki i cuda, w tym rozerwanie zasłony w Świątyni Jerozolimskiej. Jakie jest tego znaczenie w kontekscie starego i nowego przymierza?

Nawet setnik, który wcześniej bluźnił Jezusowi stwierdza, że Jezus był sprawiedliwym Synem Bożym!


 

Studium Ew. Mateusza - cz.208 - ukrzyżowanie Pana Jezusa, cz.8 - 27:31-56

...


 

Studium Ew. Mateusza - cz.209 - pogrzeb Pana Jezusa, cz.9 - 27:31-56

...