Gorąco zachęcamy do wysłuchania kolejnych lekcji z księgi Joba.

Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej. Także za wszelkie przejęzyczenia i inne niedoskonałości, w tym nienajlepszą niekiedy jakość dźwięku, przepraszamy.


 

Studium księgi Joba - cz.25 - wypowiedź Bildada - rozdział 18

Głos po raz drugi zabiera Bildad. Jak odnosi się do wcześniejszych słów Joba? Próbuje Joba zrozumieć, czy też broni własnych racji?


 

Studium księgi Joba - cz.26 - wypowiedź Joba - rozdział 19

Job nie milczy, lecz wyraźnie opisuje swoją sytuację. Jednocześnie żąda od przyjaciół wykazania dowodów swojej winy. Co najważniejsze, nie traci zaufania do Boga: "Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje" - stwierdza.

Studium nagrane bez kilku początkowych minut, za co przepraszamy.


 

Studium księgi Joba - cz.27 - wypowiedź Sofara - rozdział 20

Sofar wzburzony odpowiada Jobowi. Sugeruje, że życie bezbożnych zawsze trwa krótko.

Czy uważa Joba za bezbożnika? Czy ma rację?


 

Studium księgi Joba - cz.28 - wypowiedź Joba - rozdział 21

Job dokonuje osądzenia postawy i słów przyjaciół. Stwierdza, że w ich słowach jest fałsz. Ma prawo do oceniania innych?

Ta lekcja pobudziła nas do przeprowadzenia oddzielnego studium biblijnego "Sądzić czy nie sądzić?"