Joba dotknął smutek, kiedy przyszły na niego nieszczęścia. Stracił wszystkie dzieci, dużą część majątku, a sam był pokryty wrzodami od stóp do głów... Niewątpliwie miał powody do smucenia się. Chrześcijanie - uczniowie Jezusa, również się czasem smucą. Powody są różne, od doświadczeń i prób, poprzez chorobę, aż po smutek z powodu popełnionego grzechu.

Jak sobie radzić ze smutkiem? Jakie są zalecenia Słowa Bożego w tej kwestii? Jak radzili sobie ze smutkiem mężowie Boży, których życie zostało opisane na kartach Pisma Świętego? O tym wszystkim mówimy w studium „Smutek w życiu chrześcijanina”, do wysłuchania którego serdecznie zapraszamy.

Przepraszamy za niekiedy słabą jakość dźwięku. Materiał nie był poddany obróbce technicznej.

 

Smutek... Część 1.


Smutek... Część 2.


Smutek... Część 3.


Smutek... Część 4.


Smutek... Część 5.