Gorąco zachęcamy do słuchania lekcji naszego studium dot. tego, kto jest Panem życia i śmierci.

Za wszelkie przejęzyczenia, drobne pomyłki i inne niedoskonałości - przepraszamy. Materiał był nagrywany na żywo i nie był poddawany późniejszej obróbce technicznej.


 

Studium - Pan życia i śmierci

 

"Spójrzcie teraz, że to ja, tylko ja jestem, a nie ma innych bogów oprócz mnie. Ja zabijam i ożywiam, ja ranię i ja leczę, i nikt nie wyrwie z mojej ręki." - 5 Mojż. 32:39

Podczas tego studium odpowiadamy na pytania:

- Kto stworzył człowieka i dał mu życie?

- Kto troszczy się o człowieka?

- Jak długo trwa życie człowieka na ziemi?

- Kto jest Panem życia i śmierci? Kto o tym decyduje?

- Czy Bóg chce śmierci człowieka? Czy też chce dać człowiekowi życie wieczne?