Drukuj

Cykl wykładów wygłoszonych przez brata Krzysztofa Dubisa, współprowadzącego stronę Ulica Prosta.

 

Kościół i czasy ostateczne:

 

 

 

 

 

 

Świat i czasy ostateczne:

 

 

 

Materiały dodatkowe:

Diagramy dot. Kościoła

Diagramy dot. świata